Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvit­ka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih posebnih oblika turizma

Natrag Pogledaj

© 2012. CARNet i ZTEL, FER