Muzej Turopolja

Muzej je osnovan 1960. godine. Fundus Muzeja Turopolja broji oko 3.500 predmeta podijeljenih u tri zbirke: etnografska, arheoloska i kulturno povijesna. Muzej Turopolja spada u muzeje zavičajnog tipa, te brine o kulturnom nasljedju Turopolja, Pokuplja, Posavine i Vukomeričkih gorica. Fototeka Muzeja broji oko 10.000 fotografija, negativa i dijapozitiva, a muzejska stručna biblioteka oko 700 naslova.

Natrag Pogledaj

© 2012. CARNet i ZTEL, FER