Hidrant d.o.o.

Hidrant d.o.o. Osijek je tvrtka osnovana 1995. godine u Osijeku. Ovlaštena je za radove na poslovima zaštite od požara, zaštite na radu, zaštiti okoliša, servis i prodaju vatrogasne opreme, osposobljavanje radnika za rad na siguran način i dr.

Natrag Pogledaj

© 2012. CARNet i ZTEL, FER