Kulturosfera - Udruga za promicanje kulture i umjetnosti i kulturnu suradnju u regiji

Glavni ciljevi Udruge su prije svega promicanje hrvatskih kulturnih vrijednosti u zemlji i inozemstvu. Poseban je naglasak na promicanju kulture i umjetnosti, kulturnoj suradnji u regiji, te razmjeni kulturnih dobara sa zemljama u regiji. Želimo stvarati i promicati mreže kulturne razmjene sa ciljem ostvarivanja projekata s međunarodnim sudionicima, posebno sa zemljama u regiji.

Natrag Pogledaj

© 2012. CARNet i ZTEL, FER