DOOR

Društvo za oblikovanje održivog razvoj, skraćeno – DOOR, je udruga koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike, osnovana 2003. godine. DOOR nastoji povećati razumijevanje i interes javnosti te specifičnih ciljanih skupina za održivu energetiku, unaprijediti formalno obrazovanje na tom polju te potaknuti sudjelovanje građana u javnim politikama vezanim za energetiku i međusektorski dijalog s ciljem osmišljavanja i provedbe održivih energetskih politika.

Natrag Pogledaj

© 2012. CARNet i ZTEL, FER