Zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva; patenti - Vivalang d.o.o.

Zaštita patenata, autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Istraživanje i analiza tržišta i prodaje. Pisanje i vođenje postupaka u cilju stjecanja zaštite nad određenim patentom.

Natrag Pogledaj

© 2012. CARNet i ZTEL, FER